PREKOWEBA

Tetris kao terapija za ADHD

Igranje Tetrisa se pokazalo koristiti kao terapijska metoda za liječenje simptoma poremećaja pozornosti i hiperaktivnosti (ADHD). Istraživanja su pokazala da igranje Tetrisa može poboljšati koncentraciju, pažnju i prostornu percepciju, što su sve ključne kognitivne funkcije pogođene kod osoba s ADHD-om.

Jedno istraživanje je pokazalo da dječaci s ADHD-om imaju bolje rezultate u testovima koncentracije i prostorne percepcije nakon što su igrali Tetris nego nakon što su bili u stanju mirovanja. Drugo istraživanje je pokazalo da igranje Tetrisa može smanjiti impulsivnost kod osoba s ADHD-om, što je jedan od glavnih simptoma ovog poremećaja.

Igranje Tetrisa se smatra korisnim jer omogućuje osobama s ADHD-om da razviju svoje kognitivne sposobnosti, poboljšaju koncentraciju i smanje impulsivnost. Međutim, važno je napomenuti da igranje Tetrisa nije jedini način liječenja ADHD-a i treba se konzultirati s liječnikom prije nego što se počne koristiti kao terapijska metoda.

Naruči tetris konzolu