PREKOWEBA

Kako Tetris utječe na mozak i poboljšava sposobnost koncentracije i prostorne percepcije?

Igranje Tetrisa dokazano utječe na mozak i poboljšava neke kognitivne sposobnosti, uključujući koncentraciju i prostornu percepciju.

Koncentracija

Tetris igrači moraju biti u stanju usredotočiti se na igru i biti sposobni brzo reagirati na pojavu novog oblika na ekranu. Igrači moraju biti u stanju planirati i predviđati kuda će postaviti kockice, te se prilagoditi novom rasporedu blokova. Ovo zahtijeva visoku razinu koncentracije i pažnje.

Prostorna percepcija

Tetris igrači moraju biti u stanju percipirati i razumjeti prostorne odnose između blokova na ekranu. Igrači moraju biti u stanju predvidjeti kako će se blokovi ponašati i kako će se slagati u redove. Ova sposobnost se zove prostorna percepcija i potreban je za uspješno igranje Tetrisa.

Istraživanja su pokazala da igranje Tetrisa može dovesti do poboljšanja koncentracije i prostorne percepcije.

Istraživanja su također pokazala da igranje Tetrisa može imati pozitivan utjecaj na razvoj kognitivnih sposobnosti kao što su pamćenje, percepcija i rješavanje problema.

Igranje Tetrisa koristi u razvoju visokih kognitivnih funkcija kao što je razmišljanje u prostoru, koji ima važnu ulogu u svakodnevnim aktivnostima poput vožnje, planiranja putovanja i orijentacije u prostoru.

Također, igranje Tetrisa može poboljšati kratkoročno pamćenje, što je važno za svakodnevne aktivnosti kao što su čitanje, slušanje i razumijevanje govora.

Tetris se također koristi kao terapijski alat u liječenju traume, kao što je posttraumatski stresni poremećaj. Igra se smatra djelotvornom u smanjenju traumatskih sjećanja i poboljšanju koncentracije.

Tetris je igra koja se koristiti u različitim područjima, od edukacije do terapije.

Naruči tetris konzolu: žuti tetris ili plavi tetris.